Reference
ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín
odstranění nečistot, rzí a předchozích nátěrů, pro následnou povrchovou úpravu přivaděče surové vody z přehradní nádrže DN 1600

Mondi SCP, Ružomberok
čištění produktovodu zanešeného zeleným louhem DN 100 - 300
Bratislava, Bratislavská vodohospodárská společnost
čištění vodovodu od asfaltového nátěru, pro následné vložkování DN 800

Třinecké železárny, Moravia Steel
čištění produktovodů na Kyslíko-konvertorové ocelárně DN 100 - 300

umíme vám nabídnout také další služby